Sigla Universităţii Ştefan Cel Mare, Suceava


Anunţuri - Facultatea de Istorie şi Geografie SuceavaContractare discipline nepromovate ani anteriori

Data publicării: 2018-03-14 09:41:35      Utilizator: veronica_ciobanu    

- Contractarea disciplinelor nepromovate din anii anteriori se face de catre studenti prin semnarea unui act aditional la contractul de studii. Actul aditional prevede ce discipline nepromovate se contracteaza în anul universitar în curs

- Plata taxelor disciplinelor nepromovate se va face în maximum 30 de zile de la inceputul fiecarui semestru aferent disciplinelor contractate

- Data limita pentru achitarea disciplinelor nepromovate din anii anteriori, aferente semestrului II  este de 26 martie 2018

- In cazul in care aceste termene nu sunt respectate, contractarea se va face in urmatorul an universitar.