Sigla Universităţii Ştefan Cel Mare, Suceava


Anunţuri - Facultatea de Istorie şi Geografie SuceavaMetodologie privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2015

Data publicării: 2015-04-17 14:14:01      Utilizator: cristina_pargaru    

Beneficiarii taberelor studenţeşti
Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti
, în perioada vacanţei de vară 2015, în limita fondurilor bugetare aprobate şi numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare), în vârstă de până la 35 ani. În cazul studenților cazuri sociale, ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică.


Descarcă document